Information till dig som är kundklubbsmedlem.

Prale Profil AB, 559191-7116, (”Prale”) och Thernlunds Modehus AB:s konkursbo (”Konkursboet”) har den 3 februari 2020 ingått ett avtal genom vilket Prale har köpt och övertagit rörelsen i Thernlunds, inklusive e-handelsplattformen som finns på www.thernlunds.se tillsammans med avtal, mjukvaror och data. Verksamheten kommer framöver att bedrivas under namnet Thernlunds (”Nya Thernlunds”)

Som en del av köpet har Prale övertagit databaser som innehåller vissa personuppgifter om dig som kund, bland annat användaruppgifter och köphistorik, vilket innebär att Prale har övertagit personuppgiftsansvaret från Thernlunds Modehus AB och Konkursboet. Detta innebär även att Prale kommer att kunna hjälpa dig om du har garantiärenden eller liknande, hänförligt till dina tidigare köp.

Prale är ett bolag som ägs av en konstellation som även äger och driver några av Johnells butik i Stockholmsområdet. Prales verksamhet är alltså likvärdig den som ”gamla” Thernlunds tidigare bedrev. Information om hur Prale och Nya Thernlunds använder dina personuppgifter finns på följande länk:  thernlunds.se/integritetspolicy

Konkursboets överlåtelse till Prale stödjer sig på ett s.k. berättigat intresse enligt dataskyddsförordnigen (GDPR). Du har som kund rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som överlåtelsen innebär. För att invända mot behandlingen kan du kontakta Preale/Nya Thernlunds genom att skicka ett mail till kundservice@thernlunds.se för att avregistrera dig från kundklubben. Prale/Nya Thernlunds kommer då se till att dina uppgifter raderas.

Vill du fortsätta att vara medlem i Thernlunds kundklubb och ta del av deras nyheter, erbjudanden och erhålla bonus på alla dina köp (inkl eventuell befintlig bonus) så behöver du inte göra nånting.  

Om du har frågor om Prale och Nya Thernlunds personuppgiftsbehandling, ber vi dig kontakta kundservice på kundservice@thernlunds.se.