Syns med dina bilder hos Thernlunds med 

#YesThernlunds

Vi älskar att se dina bilder på våra produkter! Det kan hända att vi ber om lov att använda dessa bilder i marknadsföringssyfte i våra egna kanaler för att publicera dem på vår hemsida, i sociala kanaler så som Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok, blogg, nyhetsbrev, via butikskommunikation och kataloger samt övriga kommunikationskanaler inklusive betalda annonsplaceringar.

Genom att besvara vår Instagram förfrågan med hashtaggen #YesThernlunds ger du Thernlunds, Prale Profil AB (559191-7116), en icke-exklusiv och global licens till att använda samtliga bilder i marknadsföringssyfte i samtliga kommunikationskanaler.  

Härmed intygar du att:

1. Du äger alla rättigheter till dina bilder.

2. Du har tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna här.

3. Thernlunds, Prale Profil AB inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.

4. Du ger Thernlunds rätt att redigera hela eller delar av din originaltext till bilden.

5. Om du är under 18 år intygar du att du har dina målsmäns godkännande.

Härmed befriar du Thernlunds, Prale Profil AB, från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer. Härmed befriar du och accepterar att hålla Thernlunds, Prale Profil AB och alla personer som handlar för Thernlunds, Prale Profil AB räkning skadelösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Om du vill dra tillbaka ditt samtycke att dela dina bilder med oss, behöver du kontakta oss och meddela oss detta. 

Genom att svara #YesThernlunds så godkänner du alltså att du har läst och förstått ovanstående villkor. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor angående detta genom att maila till kundservice@thernlunds.se